Γραμμή SOS

Στον Δήμο Σερρών

Από την Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλλων και το Γραφείο Ισότητας των Φύλων του Δήμου Σερρών ανακοινώνεται ότι από τον Μάρτιο του 2011, λειτουργεί  τηλεφωνική γραμμή SOS, η οποία απευθύνεται σε γυναίκες θύματα όλων των μορφών βίας λόγω φύλου, παρέχοντάς τους άμεση βοήθεια σε έκτακτα και επείγοντα περιστατικά, υπηρεσίες ενημέρωσης, καθώς και ψυχοκοινωνική συμβουλευτική ,στο τηλέφωνο 15900 και επικοινωνία στην  ηλεκτρονική  δ/νση sos15900@isotita.gr.

Write a comment

Comments: 0