Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών

Ξεκίνησε από χθες 1η Απριλίου

Επιτροπές που θα απαρτίζονται τουλάχιστον από επτά πολίτες από επτά διαφορετικά κράτη μέλη της ΕΕ και που θα συγκεντρώσουν το λιγότερο ένα εκατομμύριο υπογραφές υπέρ μίας ιδέας, θα έχουν την δυνατότητα να ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει την θέσπιση νομοθεσίας, υπό τον όρο ότι η ιδέα εμπίπτει στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής και συνάδει με τις θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ.

Ο Κανονισμός για την Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών, η οποία τίθεται σε ισχύ την 1η Απριλίου, εξουσιοδοτεί τους πολίτες της ΕΕ να συνεργαστούν σε διασυνοριακό επίπεδο ώστε να  διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση  δημοκρατικών αποφάσεων. Η ΠΕΠ αποτελεί παγκόσμια το μοναδικό διεθνικό εργαλείο για άμεση δημοκρατία. 

 

Επιτροπές που θα απαρτίζονται τουλάχιστον από επτά πολίτες από επτά διαφορετικά κράτη μέλη της ΕΕ και που θα συγκεντρώσουν το λιγότερο ένα εκατομμύριο υπογραφές υπέρ μίας ιδέας, θα έχουν την δυνατότητα να ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει την θέσπιση νομοθεσίας, υπό τον όρο ότι η ιδέα εμπίπτει στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής και συνάδει με τις θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ.

 

Ο Γεώργιος Παπαστάμκος, Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και υπεύθυνος για την ΠΕΠ δήλωσε  : " Η καθιέρωση της Πρωτοβουλίας Ευρωπαίων Πολιτών αποτελεί πρωτοποριακό συμμετοχικό εργαλείο της ΕΕ. Αυξάνει ασφαλώς τις προσδοκίες της Ευρωπαϊκής κοινής γνώμης, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να δημιουργήσει απρόβλεπτες επιδράσεις στην διαμόρφωση των κανόνων της ΕΕ. Η ΠΕΠ θα συμβάλλει στη δημιουργία " Ευρωπαϊκής δημόσιας σφαίρας" στην οποία η ΕΕ δύναται να οικοδομηθεί από κάτω προς τα πάνω. Η ουσιαστική συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαμόρφωση των κανόνων συμμετοχής στην ΠΕΠ, την κατέστησε περισσότερο απλή, φιλική και λιγότερο γραφειοκρατική για τους πολίτες της Ένωσης".

 

"Οι πραγματικά ωφελούμενοι από την διαδικασία της ΠΕΠ θα είναι πολίτες οι οποίοι δεν μπορούν να ακουστούν στην σημερινή Ευρώπη, όπως οι φοιτητές Erasmus που ανακαλύπτουν ότι τα προσόντα τους δεν αναγνωρίζονται στο εξωτερικό, οι διασυνοριακοί εργαζόμενοι που υπόκεινται φορολόγηση και στις δύο χώρες και οι "πρωτοπόροι" πολίτες της Ευρωπαϊκής υπόθεσης, οι οποίοι επιλέγουν να ζήσουν, να παντρευτούν και να εργαστούν εκτός της χώρας καταγωγής τους και οι οποίοι με γενναιότητα ξεπερνούν ανυπέρβλητες γραφειοκρατικές δυσκολίες στην καθημερινή τους ζωή. Ένα τεράστιο κουτί ιδεών είναι τώρα ανοιχτό", δήλωσε ο Ευρωβουλευτής Alain Lamassoure (ΕΛΚ, Γαλλία), ο οποίος ως "συν-εισηγητής", βοήθησε στην πλοήγηση μέσω των Κοινοβουλευτικών διαδικασιών.

 

Η συν-εισηγήτρια του, Ευρωβουλευτής Zita Gurmai, (Σ&Δ, Ουγγαρία), δήλωσε: "Στόχος της ΠΕΠ είναι να μειωθεί το συνεχώς αυξανόμενο χάσμα μεταξύ των οργάνων της ΕΕ, δίνοντάς στους πολίτες την δυνατότητα να λαμβάνουν μέρος στη διαμόρφωση της νομοθεσίας και ενθαρρύνοντας τον διευρωπαϊκό δημόσιο διάλογο. Η διαδικασία αυτή αποτελεί μία μοναδική ευκαιρία για τους απλούς πολίτες να κάνουν γνωστές  σε εμάς τις ανησυχίες τους, και εμείς προσπαθήσαμε να κάνουμε το εργαλείο αυτό όσο το δυνατόν πιο προσβάσιμο, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι σε κάθε πρωτοβουλία που πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις θα δίνεται η κατάλληλη συνέχεια".

 

Δύναμη ίση με αυτή των υπουργών

Η ΠΕΠ επιτρέπει στους Ευρωπαίους πολίτες να έρθουν σε απευθείας επαφή με τα Ευρωπαϊκά Όργανα. Η δύναμη των πολιτών να υποβάλλουν αναφορά στην Επιτροπή θα είναι ισοδύναμη με εκείνη του Συμβουλίου των Υπουργών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

 

Το Κοινοβούλιο προσπάθησε να διασφαλίσει ότι η διαδικασία θα είναι όσο το δυνατόν πιο απλή, έτσι ώστε  να την χρησιμοποιήσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα να παρουσιαστεί η  πρωτοβουλία  σε δημόσια ακρόαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο  διαβεβαιώνουν ότι η ακρόαση θα διεξαχθεί.

 

Το εργαλείο αυτό θα βοηθήσει στην ενδυνάμωση της δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή  διαδικασία λήψης αποφάσεων στην εποχή ου διαδικτύου και της κοινωνικής δικτύωσης.

Write a comment

Comments: 0