Να τηρηθεί η νομιμότητα στο φωτοβολταικό πάρκο Εμμ. Παππά

Αναφορά των κατοίκων σε Δημοτική αρχή, Αστυνομία και Εισαγγελία

Οι κάτοικοι ζητούνε από το Δήμαρχο «να εφαρμόσει το Νόμο, δηλαδή, να απαιτήσει προφορικά και γραπτά από τις εταιρείες να σταματήσουν τις οποιεσδήποτε δραστηριότητες στις Δημοτικές εκτάσεις και σε συνεργασία με την Αστυνομική Διεύθυνση και την Εισαγγελία Σερρών αλλά και τους κατοίκους του Δημ. Διαμερίσματος να φροντίσει για την τήρηση της νομιμότητας».

«Να φροντίσει για την τήρηση της νομιμότητας σχετικά με τη δημιουργία φωτοβολταϊκού πάρκου» ζητούν από τον Δήμαρχο Βαγγέλη Καθαλά οι κάτοικοι του Δήμου κοινοποιώντας παράλληλα το σχετικό αίτημα – αναφορά στην Αστυνομία και την Εισαγγελία.

 

Όπως αναφέρουν στην ανακοίνωση – αναφορά οι κάτοικοι του Δήμου Εμμανουήλ Παππά: «Σας γνωστοποιούμε ότι την εβδομάδα από 19-3-2012 έως 24-3-2012 διαπιστώσαμε πως οι εταιρείες FOLEA AIOLOS και LITHOS AIOLOS ξεκίνησαν τις εργασίες για τη δημιουργία φωτοβολταϊκού πάρκου στις Δημοτικές εκτάσεις Πλους και Τούμπες του Δημοτ. Διαμερίσματος Εμμ. Παππά.

 

Επειδή:

 

Α. Η Δημοπρασία που κατοχυρώνει στις προαναφερθείσες εταιρείες την εκμίσθωση των εκτάσεων δεν έχει εγκριθεί ακόμα από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

 

Β. Εκκρεμεί η προσφυγή της Μείζονος Αντιπολίτευσης για -πολύ πιθανή- ακύρωση της Δημοπρασίας ως παράτυπης, απαράδεκτης και αντίθετης με τους κανόνες υγιούς ανταγωνισμού, καθώς δεν μπορούσε να συμμετέχει καμία εταιρεία στη Δημοπρασία πέρα από τις –ήδη- αδειοδοτούμενες από την Ρ.Α.Ε.

 

Γ. Δεν έχει υπογραφεί και δεν μπορεί άλλωστε να υπογραφεί σχετικό συμφωνητικό εκμίσθωσης μεταξύ Δημάρχού και εταιρειών πριν από την έγκριση της Δημοπρασίας από την Περιφέρεια

 

Δ. Η οποιαδήποτε δραστηριότητα των εταιρειών στην περιοχή μας πριν την έγκριση της Δημοπρασίας από την Περιφέρεια είναι αυθαίρετη και παράνομη, και συνιστά καταπάτηση Δημοτικής έκτασης

 

Για όλους τους παραπάνω λόγους, ζητούμε από το Δήμαρχο να εφαρμόσει το Νόμο, δηλαδή, να απαιτήσει προφορικά και γραπτά από τις εταιρείες να σταματήσουν τις οποιεσδήποτε δραστηριότητες στις Δημοτικές εκτάσεις και σε συνεργασία με την Αστυνομική Διεύθυνση και την Εισαγγελία Σερρών αλλά και τους κατοίκους του Δημ. Διαμερίσματος να φροντίσει για την τήρηση της νομιμότητας.

 

Σε περίπτωση ολιγωρίας της Δημ. Αρχής, πράγμα που συνιστά παράβαση καθήκοντος, επιφυλασσόμαστε για τις παραπέρα νομικές ενέργειές μας για την προάσπιση των νομίμων δικαιωμάτων μας στη γη των προγόνων μας».

 

Την ανακοίνωση υπογράφουν για  τον σύλλογο «Καταφύγιο του Εμμ. Παππά» οι κ.κ. Βοζίκας Θεόδωρος και Πάνος Γεώργιος.

Write a comment

Comments: 0