Απομείωση αποθεματικού στο ΓΕΩΤΕΕ

Αντιδρούν οι εργαζόμενοι

Εργαζόμενοι ΓΕΩΤΕΕ: «Το αποθεματικό του Επιμελητηρίου ως περιουσιακό του στοιχείο, προστατευόμενο από το ελληνικό Σύνταγμα, το οποίο επισημαίνουμε ξανά είναι προϊόν μόχθου και κόπου των Γεωτεχνικών μελών του και δεν προέρχεται από κρατικούς πόρους, δεν μπορεί να χρησιμοποιείται από κανένα και για οποιονδήποτε λόγο...»

 

Αγανακτισμένοι εμφανίζοντας οι εργαζόμενοι του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ) από το «κούρεμα» των αποθεματικών του επιμελητηρίου. Όπως τονίζουν σε ανακοίνωση τους: «Οι εργαζόμενοι του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) πληροφορηθήκαμε με εξαιρετική αγανάκτηση και δικαιολογημένη δυσαρέσκεια τη δραματική απομείωση του αποθεματικού του Επιμελητηρίου από την Τ.τ.Ε. μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας PSI - και μάλιστα χωρίς να προηγηθεί ενημέρωση και έγκριση από πλευράς ΓΕΩΤ.Ε.Ε. - η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 70% θέτοντας πλέον σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα και λειτουργία του.

 

Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. έχει συσταθεί και λειτουργεί ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου διαθέτοντας περιουσιακή και οικονομική αυτοτέλεια, την οποία και αξιοποιεί επιδιώκοντας με την δραστηριότητά του την επιτυχή εξυπηρέτηση των σκοπών του, όπως αυτοί ορίζονται στον ιδρυτικό του νόμο (Ν.1474/84). Οι οικονομικοί του πόροι δεν προέρχονται από κρατικές επιχορηγήσεις ούτε επιβαρύνουν με οιονδήποτε τρόπο τον Κρατικό Προϋπολογισμό αλλά είναι αποκλειστικά προϊόν των συνδρομών και εισφορών των Γεωτεχνικών επιστημόνων που είναι μέλη του.

 

Επιπρόσθετα, η διαχείριση του αποθεματικού του από την Τράπεζα της Ελλάδος δεν αποτελεί προϊόν ελεύθερης βούλησης και απόφασης του Επιμελητηρίου αλλά είναι αναγκαστική συμμόρφωσή του σε όσα προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία. Ωστόσο, κανένας νόμος, καμία λογική και κυρίως ηθική δεν επιτρέπουν μια διαχείριση της οποίας το αποτέλεσμα να είναι η αδικαιολόγητη και δραματική μείωση των διαθεσίμων του και διακινδύνευση της υπόστασής του.

 

Αλγεινή εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ουδέποτε ενημερώθηκε για την αγορά ομολόγων από την Τράπεζα της Ελλάδος για λογαριασμό του.

 

Το αποθεματικό του Επιμελητηρίου ως περιουσιακό του στοιχείο, προστατευόμενο από το ελληνικό Σύνταγμα, το οποίο επισημαίνουμε ξανά είναι προϊόν μόχθου και κόπου των Γεωτεχνικών μελών του και δεν προέρχεται από κρατικούς πόρους, δεν μπορεί να χρησιμοποιείται από κανένα και για οποιονδήποτε λόγο, για την επίτευξη είτε δημοσιονομικών στόχων είτε στην αύξηση του ποσοστού συμμετοχής στην ολοκλήρωση της διαδικασίας PSI ριπτόμενο στον πίθο των Δαναΐδων, πόσο μάλλον όταν θέτει σε σοβαρότατο κίνδυνο την ύπαρξή του.

 

Ως εκ τούτου:

- Καλούμε την Ελληνική Πολιτεία να προβεί σε αντισταθμιστικά μέτρα διασφάλισης της οικονομικής βιωσιμότητας του Επιμελητηρίου, προκειμένου να συνεχίσει να επιτελεί το ρόλο του ως θεσμοθετημένος σύμβουλος της πολιτείας σε θέματα οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της υπαίθρου με γνώμονα τον σεβασμό και την προστασία περιβάλλοντος και προώθησης της επιστημονικής γνώσης στους τομείς της πρωτογενούς παραγωγής, την οποία συνεχώς προβάλλει, υπό την παρούσα συγκυρία, ως βασικό πυλώνα ανάπτυξης της χώρας.

 

- Καλούμε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., συναισθανόμενο την κρισιμότητα της κατάστασης και την αδικία που έχει διαπραχθεί εις βάρος του Επιμελητηρίου, των εργαζομένων σε αυτό αλλά και των γεωτεχνικών μελών του που υπόκεινται στη λαίλαπα της καθημερινής κατάργησης και απώλειας θέσεων εργασίας, δικαιωμάτων, κεκτημένων και εισοδημάτων, να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια προκειμένου να  διαφυλάξει την περιουσία του Επιμελητηρίου, να διεκδικήσει την επιστροφή των απωλεσθέντων χρημάτων.

 

Επίσης να διερευνήσει τις συνθήκες εκείνες κάτω από τις οποίες εκποιήθηκε η περιουσία του, με βάση τόσο τις διαχειριστικές πράξεις τοποθέτησης του αποθεματικού σε κινητές αξίες του Ελληνικού Δημοσίου χωρίς καμία έγκριση όσο και τη χρονική στιγμή που αυτές διεπράχθησαν. 

 

Από την πλευρά μας οι εργαζόμενοι δηλώνουμε ότι και τώρα όπως πάντα, είμαστε έτοιμοι να συμβάλλουμε μέσα σε κλίμα συνεργασίας, αμοιβαίας κατανόησης και αλληλοσεβασμού στο θεσμικό ρόλο που έρχεται να παίξει ο καθένας και πάντα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων, των υποχρεώσεων αλλά και των δικαιωμάτων που παρέχει ο Νόμος».

Write a comment

Comments: 0