Στήριξη αστέγων

Ένταξη προγραμμάτων στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013 (ΕΣΠΑ)

Οι πρώτες ενέργειες θα αφορούν τη δημιουργία στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας  κέντρων διανυκτέρευσης (Hostels) και  κέντρων ημερήσιας φροντίδας, παράλληλα ορίστηκε άτυπη ομάδα εργασίας αποτελούμενη από στελέχη των τριών Υπουργείων η οποία θα εξειδικεύσει ζητήματα όπως η καταγραφή, η στήριξη και η επανένταξη στην αγορά εργασίας αστέγων που επλήγησαν από την οικονομική κρίση.

Η δέσμευση πόρων του ΕΣΠΑ για τη χρηματοδότηση πολιτικών στέγασης και υποστήριξης των αστέγων αποφασίσθηκε σε σύσκεψη πολιτικών και υπηρεσιακών παραγόντων τριών Υπουργείων που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 4 Απριλίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

 

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Θάνος Μωραΐτης, ο Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Μάρκος Μπόλαρης , η Γενική Γραμματέας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Αικατερίνη Δελλαπόρτα, η Ειδική  Γραμματέας ΕΣΠΑ, Γεωργία Ζεμπιλιάδου, καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες.

 

Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια της πρόσφατης νομοθετικής πρωτοβουλίας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τους άστεγους και τη συγκρότηση της επιτροπής για την κατάρτιση Εθνικού Σχεδίου Δράσης.

 

Οι πρώτες ενέργειες θα αφορούν τη δημιουργία στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Πάτρα και Ηράκλειο)  κέντρων διανυκτέρευσης (Hostels) και  κέντρων ημερήσιας φροντίδας

 

Παράλληλα ορίστηκε άτυπη ομάδα εργασίας αποτελούμενη από στελέχη των τριών Υπουργείων η οποία θα εξειδικεύσει ζητήματα όπως η καταγραφή, η στήριξη και η επανένταξη στην αγορά εργασίας αστέγων που επλήγησαν από την οικονομική κρίση.

Write a comment

Comments: 0