Δέκα χρόνια εκστρατείας «Αλκοόλ; Όχι Απόψε, Οδηγώ»

Επετειακές Δράσεις

Φέτος συμπληρώνονται δέκα χρόνια που το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης  (ΕΚΕΤΑ) ανέλαβε το συντονισμό και την υλοποίηση για την Ελλάδα της γνωστής εκστρατείας με τίτλο «Αλκοόλ, Όχι Απόψε, Οδηγώ» και κεντρικό μήνυμα «Μία παρέα, Ένας οδηγός κάθε φορά», που προτείνει την εναλλαγή του οδηγού σε κάθε παρέα, διαφορετικού κάθε φορά, που δε θα πίνει και θα την πηγαίνει με ασφάλεια στο σπίτι. 

Write a comment

Comments: 0