Δελτία μετακίνησης ΑΜΕΑ

Εξακολουθούν να ισχύουν αυτά του 2011

Από το τμήμα Κοινωνικής αλληλεγγύης της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε Σερρών ανακοινώνεται ότι τα δελτία μετακίνησης ΑμεΑ του έτους 2011 εξακολουθούν να ισχύουν και για το έτος 2012 μέχρι νεωτέρων οδηγιών από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.  (αρ. εγγράφου Υπουργείου Π3α/Φ.11/Γ.Π.οικ.31140/26-3-2012).

Write a comment

Comments: 0