Μεταναστευτικό

Συνάντηση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα

Βασικός στόχος της συνάντησης ήταν η εμβάθυνση στην κατανόηση και η περαιτέρω ανάλυση του ζητήματος, στη βάση της ανταλλαγής εμπειρίας και πληροφορίας, όπως επίσης η εξεύρεση τρόπων βελτίωσης της δράσης στο πεδίο και της άσκησης πίεσης στους ιθύνοντες για την κάλυψη των σοβαρών ιατρικών και ανθρωπιστικών αναγκών που έχουν επιδεινωθεί από την οικονομική κρίση τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ευρύτερη ΕΕ.

Συνάντηση με θέμα Ευρωπαϊκές και εθνικές στρατηγικές περιορισμού για το μεταναστευτικό: ιατρικοί και ανθρωπιστικοί προβληματισμοί, πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στην Αθήνα από τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα (MSF).

 

Στη συνάντηση, κατά την οποία συζητήθηκαν οι ιατρικές και ανθρωπιστικές συνέπειες των περιοριστικών στρατηγικών για το μεταναστευτικό ζήτημα, έλαβαν μέρος ευρωπαϊκές και διεθνείς οργανώσεις όπως η UNHCR, το Συμβούλιο της Ευρώπης, η Διεθνής Αμνηστία, άλλες οργανώσεις για μετανάστες και πρόσφυγες σε 12 χώρες της Μεσογείου και της δυτικής Ευρώπης (Ουκρανία, Βουλγαρία, Τουρκία, Αίγυπτος, Ισραήλ, Μαρόκο, Τυνισία, Αλγερία, Ιταλία, Μάλτα, Ελλάδα, Γαλλία) καθώς και μέλη των Γιατρών Χωρίς Σύνορα από προγράμματα στο Μαρόκο, την Αίγυπτο, την Τουρκία, την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Γαλλία.  

 

Βασικός στόχος της συνάντησης ήταν η εμβάθυνση στην κατανόηση και η περαιτέρω ανάλυση του ζητήματος, στη βάση της ανταλλαγής εμπειρίας και πληροφορίας, όπως επίσης η εξεύρεση τρόπων βελτίωσης της δράσης στο πεδίο και της άσκησης πίεσης στους ιθύνοντες για την κάλυψη των σοβαρών ιατρικών και ανθρωπιστικών αναγκών που έχουν επιδεινωθεί από την οικονομική κρίση τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ευρύτερη Ευρωπαϊκή Ένωση με συνέπειες για ολόκληρο τον πληθυσμό.

 

Οι συμμετέχοντες συζήτησαν τις πλέον επιτακτικές ιατρικές, ανθρωπιστικές και άλλες ανάγκες που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες στις περιοχές παρέμβασης, τόσο εντός της Ευρώπης όσο και σε χώρες γύρω από αυτή.

 

Η συζήτηση εστίασε στους τρόπους αντιμετώπισης αυτών των αναγκών από τις αρχές, σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και στον πιθανό ρόλο ιατρικών –ανθρωπιστικών οργανώσεων όπως οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

 

Συζητήθηκαν επίσης η πρόσφατη κρίση στη Λιβύη και ιδιαίτερα, η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στους πληθυσμούς που εκτοπίστηκαν από τις συρράξεις της «Αραβικής Άνοιξης», καθώς επίσης οι κύριες προκλήσεις στην περιοχή σήμερα αλλά και στο άμεσο μέλλον.

 

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα παρέχουν ιατρική και ανθρωπιστική περίθαλψη σε μετανάστες σε όλο τον κόσμο, διευκολύνοντας την πρόσβασή του στην περίθαλψη και προσφέροντας ψυχοκοινωνική φροντίδα σε όσους έχουν πληγεί από το βίαιο ξεριζωμό, τις δύσκολες συνθήκες ταξιδιού και τις κακές συνθήκες διαβίωσης στη χώρα υποδοχής. Επίσης, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ασκούν πιέσεις στις αρχές για να εξασφαλίσουν την παροχή βασικής ιατρικής περίθαλψης σε όλους τους μετανάστες, τη βελτίωση των απάνθρωπων συνθηκών διαβίωσης τους, συχνά και εντός των κέντρων κράτησής τους. Η οργάνωση επίσης ασκεί πιέσεις για τη βελτίωση της κατάστασής τους εκθέτοντας στις Δυτικές και ειδικά τις Ευρωπαϊκές χώρες τις ανθρωπιστικές συνέπειες που έχουν οι περιοριστικές στρατηγικές τους και αυτές της διαδικασίας ασύλου.

Write a comment

Comments: 0