Ο «Καλλικράτης» φέρνει και γαστρεντερίτιδα στο Χρυσό

Καταγγελία της Λαϊκής Συσπείρωσης

Λαϊκή Συσπείρωση:  «Τα πάντα παραχωρούνται στους ιδιώτες ακόμα και τομείς που αφορούν την δημόσια υγεία και ειδικά του λαού. Τα αποτελέσματα είναι γνωστά και τα είχαμε από καιρό επισημάνει. Για μας, τη «Λαϊκή Συσπείρωση» το νερό είναι δημόσιο αγαθό και δεν μπορεί να μετατρέπεται σε εμπόρευμα σε είδος που αποφέρει κέρδος.

Το πρόβλημα της γαστρεντερίτιδας αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι του Χρυσού στο Δήμου Εμμανουήλ Παππά εξ αιτίας της κακής ποιότητας και έλεγχου του πόσιμου νερού.

 

Σύμφωνα με την Λαϊκή Συσπείρωση Σερρών « Ένα από τα αποτελέσματα της πολιτικής του «Καλλικράτη» ότι τα πάντα λειτουργούν με γνώμονα το κέρδος, το ελάχιστο κόστος δηλαδή, της τυφλής εφαρμογής όσων ορίζει η ΕΕ και τα εδώ αφεντικά της. Η υγεία του λαού, η ποιότητα ζωής και οι ανάγκες του δεν μπορούν να αφορούν τους «Καλλικρατικούς» δήμους εφόσον κοστίζουν ή δεν φέρνουν κέρδος. Καμία άλλη πολιτική δεν είναι εφαρμόσιμη αν δεν προωθεί την ιδιωτικοποίηση και την κατάργηση των υπηρεσιών των δήμων.

 

Καμιά πολιτική διεκδίκησης χρημάτων από τους Αυτοτελείς Πόρους δηλαδή χρήματα που εισέπραξε το κράτος από φόρους και ανήκουν στους δήμους, αντίθετα πρόθυμα και με ζήλο μεγάλο εφαρμόζεται κάθε τρόπος φορολόγησης και χαρατσιών από τις «τοπικές» διοικήσεις».

 

«Τα πάντα παραχωρούνται στους ιδιώτες ακόμα και τομείς που αφορούν την δημόσια υγεία και ειδικά του λαού. Τα αποτελέσματα είναι γνωστά και τα είχαμε από καιρό επισημάνει. Για μας, τη «Λαϊκή Συσπείρωση» το νερό είναι δημόσιο αγαθό και δεν μπορεί να μετατρέπεται σε εμπόρευμα σε είδος που αποφέρει κέρδος. Για μας με την πολιτική που συνεχίζει να εφαρμόζεται το νερό θα γίνει πανάκριβο και απλησίαστο όχι μόνο για οικιακή χρήση αλλά και για τις αγροτικές καλλιέργειες. Η διαχείριση και ο έλεγχος του νερού πρέπει να είναι δημόσιος όχι μόνο στο τελικό στάδιο της κατανάλωσης αλλά και στην εύρεση και διαχείριση των υδάτινων πόρων» υπογραμμίζει στην ίδια ανακοίνωση η Λαϊκή Συσπείρωση.

 

Προτάσεις

Γι’ αυτό , η Λαϊκή Συσπείρωση προτείνει μέτρα που πρέπει να ληφθούν ώστε να επιτευχθεί αυτό.

 

1. Τη δημιουργία ενός διαφορετικού, από το υπάρχον, θεσμικού πλαισίου που θα αντιμετωπίζει το νερό ως φυσικό πόρο που ανήκει στο λαό.

 

2. Σχεδιασμό και υλοποίηση όλων των αναγκαίων εγγειοβελτιωτικών και άλλων έργων υποδομής που θα αυξήσουν τη διαθεσιμότητα των υδατικών πόρων.

 

3. Καθορισμένες χρήσεις για τους υδάτινους πόρους με βάση τις λαϊκές και αναπτυξιακές ανάγκες και δυνατότητες της χώρας, μακριά από τις δεσμεύσεις και εξαρτήσεις που επιβάλλει η ΕΕ και το συμφέρον του μονοπωλιακού κεφαλαίου.

 

4. Μέτρα προστασίας του νερού με μέτρα ορθολογικής χρήσης των λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων.

 

5. Άμεση αντιμετώπιση των απωλειών από τα δίκτυα ύδρευσης και άρδευσης. Κατάλληλη μέθοδος άρδευσης κατά καλλιέργεια.

 

6. Προστασία των δασών και αναδασώσεις που ευνοούν τη συγκράτηση των νερών για τον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα.

 

7. Κατασκευή μεγάλων έργων στις περιοχές που έχει εξαντληθεί ο υπόγειος και επιφανειακός υδροφόρος ορίζοντας στις αγροτικές περιοχές, αλλά και σε αστικές. Εκτός από τα μεγάλα έργα συγκέντρωσης και διάθεσης νερού να γίνουν μικρότερα αρδευτικά και εγγειοβελτιωτικά έργα.

 

«Καλούμε όλο το λαό να κάνει υπόθεσή του την υλοποίηση αυτών των προτάσεων και να παλέψει για να μπορέσει να τις επιβάλει. Να γίνει κατανοητό ότι δεν μπορεί να δέχεται την επίθεση της οικονομικής κρίσης μόνο ο λαός και οι υπηρεσίες που παρέχουν οι δήμοι και οι εταιρείες να παραμένουν πανάκριβες. Έχει ωριμάσει ο καιρός να κάνει ο λαός κτήμα όσα με τα χέρια του δημιούργησε και του ανήκουν και να τα διαχειριστεί προς το δικό του συμφέρον και όχι των επιχειρηματιών» καταλήγει η Λαϊκή Συσπείρωση Σερρών.

Write a comment

Comments: 0