Το θερμό καλοκαίρι του 2012

...και η αναγέννηση της πολιτικής

Τα αποτελέσματα των εκλογών της 6ης Μαίου 2012 μπορεί να τα δεί ο καθένας μας από διαφορετική σκοπιά. Μιά προσέγγιση στην οποία, μέχρι στιγμής, έχω καταλήξει είναι ότι το αποτέλεσμα των εκλογών αποτελεί μια ειρηνική επανάσταση απέναντι στην καθοδική πορεία του επιπέδου της δημοκρατικής-αξιοκρατικής-κοινωνικά ευαίσθητης  διακυβέρνησης. 

 του Μιχάλη  Σωτηρίου

Οι εκλογές της 6ηςΜαίου 2012 έβαλαν τους τίτλους τέλους της ελληνικής χρονικής περιόδου 1974-2011(Μεταπολίτευση). Μιας περιόδου που ξεκίνησε με τραγωδία (Κυπριακή και Ελληνική)και οδήγησε στην επανόρθωση/αναγέννηση της σύγχρονης Ελληνικής Δημοκρατίας και  στην οποία συνέβησαν συνολικά περισσότερα θετικά για το λαό και τη χώρα απ’όσα αρνητικά.

 

Και τούτο παρά το γεγονός ότι μικρός αριθμός πολιτών(μη εξαιρουμένων και πολιτικών) αδόκιμα και επιπόλαια, στα τελευταία χρόνια, παρομοίαζε τη δημοκρατική διακυβέρνηση ως χούντα.

 

Μιά περίοδο που τελείωσε με την  πτώση του επιπέδου κοινωνικής ευημερίας στο όριο της επιβίωσης. Ένας κύκλος έκλεισε, νέος κύκλος αρχίζει, τόσο για κερδισμένους και χαμένους πολιτικούς σχηματισμούς αλλά ουσιαστικά για την ταπεινωμένη ελληνική κοινωνία.

 

Τα αποτελέσματα των εκλογών της 6ης Μαίου 2012 μπορεί να τα δει ο καθένας μας από δια-φορετική σκοπιά. Μια προσέγγιση στην οποία, μέχρι στιγμής, έχω καταλήξει είναι ότι το αποτέλεσμα των εκλογών αποτελεί μια ειρηνική επανάσταση απέναντι στην καθοδική πορεία του επιπέδου της δημοκρατικής-αξιοκρατικής-κοινωνικά ευαίσθητης  διακυβέρνησης.

 

Απέναντι σε ένα αλλοτριωμένο κοινωνικοπολιτικό σύστημα που,σταδιακά, απομακρύνθηκε από την βασική του υποχρέωση (ευνομία, αξιοκρατία, κοινωνική φροντίδα και ευημερία) παγίωσε ένα ακοινωνικό δογματικό εφησυχασμό, οδήγησε  την κοινωνία.

 

Βέβαια, κατα παρόμοιο τρόπο κατέρρευσε πολλές άλλες φορές εδώ και πάνω από 2.500 χρόνια. Π.χ., χαρακτηριστικό αυτό που ο Λυσίας  μεταξύ άλλων έγραψε: «Όλοι βέβαια ξέρετε ότι κατά τη διάρκεια της προηγούμενης δημοκρατίας πολλοί από τους πολιτικούς έκλεβαν τα δημόσια χρήματα, ενώ μερικοί δωροδοκούνταν σε βάρος σας, ενώ άλλοι με συκοφαντίες έσπρωχναν σε αποστασία τους συμμάχους σας…».

 

Ή αυτό πού έγραψε ο Ισοκράτης θυμίζοντας σε όλους τα βασικά χαρακτηριστικά της δημοκρατικής διακυβέρνησης: «…στερεότερα θεμελιωμένη και δικαιότερη δημοκρατία είναι εκείνη που αναθέτει στους πιο ικανούς πολίτες την υπεύθυνη διαχείριση της εξουσίας, ενώ συγχρόνως επιβάλλει κυρίαρχο το λαό σ' αυτούς τους ίδιους τους άρχοντες...».

 

Το θέρος του 2012,συνειδητά ή ασυνείδητα,συνεργατικά ή μέσα από δημιουργικές ή στείρες αντιπαλότητες  στο κοινοβουλευτικό και σε κοινωνικό επίπεδα θα αρχίσει η υπέρβαση της ση-μερινής κρίσης με ανασύνθεση των αλλοτριωθέντων χαρακτηριστικών αξιών και διακυβέρνησης,η παραγωγική και οικονομική δραστηριότητες,η επανόρθωση του δημοκρατικού-κοινωνικού κράτους(αξιοκρατία,ισότητα στις ευκαιρίες, διαφάνεια, ευνομία, φροντίδα και πρόνοια υπέρ αδυνάτων).

 

Μια ειρηνική επανάσταση με μια συνολική Αλλαγή, μια επανα-λειτουργία του κράτους(Μετα-μεταπολίτευση ή Νεωτερική μεταπολιτευτική περίοδος της Ελληνικής Δημοκρατίας) αποφεύγοντας περαιτέρω στενή οικονομική εξάρτηση από φίλες χώρες και συνασπισμούς, ενδυναμώνοντας της ατομική και συλλογική αυτοπεποίθηση των Ελλήνων.

 

Μια αλλαγή με βάση την ιψενική ρήση: «Το πνεύμα της αλήθειας και το πνεύμα της ελευθερίας   είναι οι στυλοβάτες της κοινωνίας».Μιά αλλαγή στην οποία όλοι οφείλουμε να συμμετέχουμε.     

Write a comment

Comments: 0