Προκήρυξη κενών θέσεων στη λαϊκή αγορά των Σερρών

Αιτήσεις έως 2 Ιουλίου

51 θέσεις για παραγωγούς και 41 θέσεις για επαγγελματίες προκηρύχθηκαν για τη λαϊκή αγορά των Σερρών. Όπως διευκρινίζεται από το τμήμα εμπορίου η ανακοίνωση αφορά μόνον επαγγελματίες προϊόντων γης (περιλαμβάνονται και τα άνθη) , αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας.

Ανακοινώνεται ότι στη λαϊκή αγορά των Σερρών προκηρύσσονται 51 θέσεις για παραγωγούς και 41 θέσεις για επαγγελματίες*

 

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Π.Δ. 51/2006 και τους Ν. 3377/05, Ν. 3852/10, όσοι επιθυμούν να λάβουν τις κενές θέσεις ή να βελτιώσουν τις ήδη κατεχόμενες θέσεις, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο Τμήμα Εμπορίου-Τουρισμού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης, ΠΕ Σερρών, Μεραρχίας 36, Σέρρες, μέχρι 2/7/2012 με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

2. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα σε περίπτωση αναπηρίας.

3. Φωτοτυπία ταυτότητας.

4. Φωτοτυπία θεωρημένης άδειας.

5. Βεβαίωση μη οφειλής στο Δήμο για τέλη χρήσης Λ. Αγοράς (όσοι ενδιαφέρονται για αλλαγή ή βελτίωση θέσης).

6. Υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής σε άλλες Λ. Αγορές.

 

*Η ανακοίνωση αφορά μόνον επαγγελματίες προϊόντων γης (περιλαμβάνονται και τα άνθη) , αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας.

Write a comment

Comments: 0