Πρόγραμμα Λουτροθεραπείας ηλικιωμένων

Ξεκίνησαν οι εγγραφές

Από το Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών ανακοινώνεται ότι άρχισαν οι εγγραφές για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα Λουτροθεραπείας ηλικιωμένων για το Σιδηρόκαστρο από 10 Ιουλίου 2012 μέχρι 20 Ιουλίου 2012.

Από το Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών ανακοινώνεται ότι άρχισαν οι εγγραφές για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα Λουτροθεραπείας ηλικιωμένων για το Σιδηρόκαστρο από 10 Ιουλίου 2012 μέχρι 20 Ιουλίου 2012.

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να προσκομίζουν στην αρμόδια υπηρεσία (Γραφείο 111 - Διοικητήριο) τα παρακάτω δικαιολογητικά :

Α) Φωτοτυπία ταυτότητας

Β) Φωτοτυπία εκκαθαριστικού εφορίας 2010 ή 2011.

Γ) Ιατρική βεβαίωση ότι η κατάσταση της υγείας τους επιτρέπει τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα Λουτροθεραπείας.

Write a comment

Comments: 0