Δυνατότητες χρηματοδότησης

Μέσω του τοπικού προγράμματος LEADER

 Η ημερίδα, που διοργανώνουν ΑΝΕΣΕΡ και Δήμος Εμμανουήλ Παππά,  απευθύνεται στον τοπικό πληθυσμό και εντάσσεται στα πλαίσια της διαρκούς προσπάθειας για την ενημέρωση – ευαισθητοποίηση των εν δυνάμει επενδυτών σχετικά με τις δυνατότητες χρηματοδότησης των επιχειρηματικών τους σχεδίων.

Η Αναπτυξιακή Εταιρία Σερρών- Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α. (ΑΝ.Ε. ΣΕΡ. Α.Ε.) σε συνεργασία με το Δήμο Έμμανουήλ Παππά, στα πλαίσια της 2ης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος LEADER διοργανώνουν ενημερωτική συνάντηση – ημερίδα με θέμα «Δυνατότητες χρηματοδότησης μέσω του τοπικού προγράμματος LEADER» την Τετάρτη 1 Αυγούστου 2012 και ώρα 20:00 στην αίθουσα «ΟΡΦΕΑΣ»  στο Ν. Σκοπό. Η ημερίδα απευθύνεται στον τοπικό πληθυσμό και εντάσσεται στα πλαίσια της διαρκούς προσπάθειας για την ενημέρωση – ευαισθητοποίηση των εν δυνάμει επενδυτών σχετικά με τις δυνατότητες χρηματοδότησης των επιχειρηματικών τους σχεδίων.

Write a comment

Comments: 0