Νέο ξεκίνημα της σχολής γονέων στα Σέρρας

Για τη χρονική περίοδο Σεπτέμβριος 2012-Δεκεμβριος 2012

Σκοπός του έργου των Σχολών Γονέων είναι η στήριξη των γονέων, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο σύνθετο και δύσκολο ρόλο τους όπως αυτός διαμορφώνεται στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. Το έργο θα προσφέρει στους γονείς και στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον γνώσεις και ευκαιρίες για προβληματισμό.

Η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης δια του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού θέτει σε λειτουργία σε όλους τους νομούς της χώρας Σχολές Γονέων. Στο πλαίσιο των Σχολών Γονέων, αναπτύσσονται 7 εκπαιδευτικά προγράμματα.

 

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο Πράξεων «Σχολές Γονέων ΑΠ7, ΑΠ8 και ΑΠ9» και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

 

Σκοπός του έργου των Σχολών Γονέων είναι η στήριξη των γονέων, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο σύνθετο και δύσκολο ρόλο τους όπως αυτός διαμορφώνεται στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. Το έργο θα προσφέρει στους γονείς και στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον γνώσεις και ευκαιρίες για προβληματισμό.

 

Τα προγράμματα που παρέχονται στις Σχολές Γονέων είναι τα εξής:

1.Η οικογένεια στην σύγχρονη εποχή, διάρκειας 50 ωρών

2.Διαφυλικές σχέσεις, διάρκειας 25 ωρών

3.Ανάπτυξη στην Τρίτη ηλικία, διάρκειας 25 ωρών

4.Συνεργασία εκπαιδευτικών-οικογένειας, διάρκειας 25 ωρών

5.Ψυχολογική υποστήριξη και αγωγή υγείας ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, διάρκειας 25 ωρών

6.Συμβουλευτική γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες, διάρκειας 50 ωρών

7. Στερεότυπα και διακρίσεις στην οικογένεια, διάρκειας 25 ωρών

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γονείς παιδιών όλων των ηλικιών, κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης, σε μελλοντικούς γονείς, γονείς ατόμων με ειδικές ανάγκες, εκπαιδευτικούς, ενήλικες τρίτης ηλικίας, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Τα προγράμματα παρέχονται δωρεάν από το Υπουργείο Παιδείας και υλοποιούνται σε όλο το Νομό ανάλογα με τη ζήτηση που έχουν.

 

Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα Σχολών Γονέων απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης. Τα τμήματα τίθενται σε λειτουργία με την εγγραφή 18-20 ατόμων και οι συναντήσεις γίνονται μια φορά την εβδομάδα πρωινές ή απογευματινές ώρες. Κάθε συνάντηση διαρκεί 2 με 2,5 ώρες.

 

Για  πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στην Υπεύθυνη Σχολής Γονέων N.Σερρών:

Τουτζιάρη Ιορδάνα(Ψυχολόγος-Οικογενειακή θεραπεύτρια)

Τηλ.23210-56415,κιν:6938722889 ,email:itoutziari@hotmail.com  

Write a comment

Comments: 0