Κάντο όπως το ΔΝΤ;

Εκθέσεις Αξιολόγησης για τις χώρες που έχουν προγράμματα προσαρμογής

Από την αρχή ακόμη της κρίσης και την συμμετοχή –στα χρηματοδοτικά πακέτα- του ΔΝΤ υπήρξαν φωνές που έλεγαν ότι θα πρέπει  να δημιουργηθεί και εντός της Ευρώπης αντίστοιχος οργανισμός στα πρότυπα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Εδώ και καιρό έχει αρχίσει η συζήτηση για τους μηχανισμούς που θα πρέπει να αναπτυχθούν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις χώρες (κυρίως του νότου) που μαστίζονται από την οικονομική κρίση και έχουν μπει σε χρηματοδοτικά προγράμματα ή προγράμματα διάσωσης όπως θέλουν  να τα λένε στην Ευρώπη.

 

Από την αρχή ακόμη της κρίσης και την συμμετοχή –στα χρηματοδοτικά πακέτα- του ΔΝΤ υπήρξαν φωνές που έλεγαν ότι θα πρέπει  να δημιουργηθεί και εντός της Ευρώπης αντίστοιχος οργανισμός στα πρότυπα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

 

Άλλωστε , όσοι παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς τα ευρωπαϊκά θέματα γνωρίζουν ότι στους στόχους των Ευρωπαϊστών και των κρατούντων της ΕΕ είναι η απεξάρτηση της ΕΕ από άλλες χώρες ώστε τα προγράμματα διασώσεων χωρών να είναι στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ευρωπαίων. Αν αυτό είναι καλό ή κακό μένει να εξακριβωθεί στην πορεία, εφόσον βέβαια υλοποιηθεί.

 

Σε πρώτη φάση πάντως,  η Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υιοθετώντας προτάσεις της Αντιπροέδρου του ΕΚ της Ελληνίδας Ευρωβουλευτή Άννυ Ποδηματά ζητά από την Κομισιόν την  εκπόνηση εσωτερικών Εκθέσεων Αξιολόγησης (κατά τα πρότυπα του ΔΝΤ) των προγραμμάτων προσαρμογής των χωρών που λαμβάνουν οικονομική βοήθεια όπως και τον δημοκρατικό έλεγχο των προγραμμάτων αυτών με την ένταξή τους στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου (ετήσιος συντονισμός οικονομικών πολιτικών).

 

Οι προτάσεις της κυρίας Ποδηματά εγκρίθηκαν στο πλαίσιο της Έκθεσης Ferreira για την "εφαρμογή των προτεραιοτήτων του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2013". Η Έκθεση Ferreira μεταξύ άλλων προτρέπει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο να εφαρμόσουν την λεγόμενη φιλική προς την ανάπτυξη δημοσιονομική προσαρμογή, να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειες ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ - πέρα από το μισθολογικό κόστος - δίνοντας έμφαση στην αύξηση της παραγωγικότητας, επενδύσεις στην εκπαίδευση, έρευνα και καινοτομία σύμφωνα με τους στόχους Ευρώπη 2020.

 

Στην Έκθεση τονίζεται επίσης η σημασία της συμβολής μισθολογικών πολιτικών των πλεονασματικών κρατών στην ανάπτυξη των ελλειμματικών οικονομιών όπως επίσης και του συντονισμού φορολογικών πολιτικών για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής αλλά και του επιβλαβούς φορολογικού ανταγωνισμού.

 

Οι προτάσεις της κ. Ποδηματά που υιοθετήθηκαν αφορούν:

 

  • την ένταξη των προγραμμάτων προσαρμογής των χωρών που λαμβάνουν οικονομική βοήθεια, όπως η Ελλάδα, στη διαδικασία δημοκρατικού διαλόγου του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου η οποία δίνει τη δυνατότητα δημοκρατικού ελέγχου των συστάσεων οικονομικής πολιτικής της Επιτροπής από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά Κοινοβούλια·

 

  • την εκπόνηση και δημοσιοποίηση από την Κομισιόν εσωτερικής έκθεσης αξιολόγησης των συστάσεων και των πεπραγμένων της ως μέλος της Τρόικα, στα πρότυπα του ΔΝΤ, ώστε να δίνεται η δυνατότητα για δημοκρατικό έλεγχο αλλά και για διορθωτικές κινήσεις εκεί όπου διαπιστώνονται αστοχίες.

 

Η έκθεση πρόκειται να συζητηθεί και να ψηφιστεί στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Νοέμβριο.

Write a comment

Comments: 0